Jedna z trudnosci zastosowania w klasie szkolnej wyników tego rodzaju badan polega na tym, ze wyniki te sa rezultatem badan zachowania sie szczurów i innych zwierzat nizszych od czlowieka

Jedna z trudności zastosowania w klasie szkolnej wyników tego rodzaju badań polega na tym, że wyniki te są rezultatem badań zachowania się szczurów i innych zwierząt niższych od człowieka. Inną trudnością jest to, że psychologowie pracujący metodą laboratoryjną starają się odizolować najdrobniejsze składniki zachowania się i mierzyć je tak dokładnie, jak tylko to jest możliwe, podczas gdy w klasie nie jest ani, możliwe, ani pożądane oddzielanie elementu od całości zachowania się, nad którym nauczyciel musi pracować. Jeszcze inną trudność stanowi to, że psychologowie prowadzący badania laboratoryjne zajmują się raczej fizycznymi składnikami zachowania się niż uczuciowymi i intelektualnymi czynnikami wchodzącymi w skład takiego rodzaju uczenia się, który interesuje nauczyciela. Prawdopodobnie prawą zachowania się i uczenia się, które dają się zastosować do procesów fizjologicznych, mogą być zastosowane również do procesów int elektualnych i uczuciowych. Dotąd jednak nikt nie był w stanie wykazać w sposób rozstrzygający, jak to zastosowanie ma być przeprowadzone, Ciekawą rzeczą jest, że grupa psychologów prowadzących badania laboratoryjne zainteresowała się ostatnio mierzeniem wpływu stanu niepokoju na proces warunkowania. Nie tyle są oni jednak zainteresowani zgłębianiem natury niepokoju i zachowania się objawiającego niepokój, ile porównywaniem zachowania się osób, u których występuje niepokój, i tych, u których on nie występuje w czasie przebiegu eksperymentów nad warunkowaniem, Ich odkrycie, że ludzie, u których Występuje niepokój, podlegają warunkowaniu (tj. uczeniu się) łatwiej wobec pojedynczego bodźca, a trudniej wobec bodźców kompleksowych – może mieć znaczenie dla nauczania w klasie. [hasła pokrewne: USG tarczycy, USG genetyczne, objawy endometriozy ]

Powolywalismy sie na duza ilosc badan nad relacja bodzców i reakcji w uczeniu sie, które psychologowie przeprowadzili w ostatnich piecdziesieciu lub wiecej latach

Powoływaliśmy się na dużą ilość badań nad relacją bodźców i reakcji w uczeniu się, które psychologowie przeprowadzili w ostatnich pięćdziesięciu lub więcej latach. W wyniku tych dociekliwych badań stwierdzono, że gdy uczucie przyjemności lub satysfakcji towarzyszy wielokrotnie pewnej reakcji na pewien specyficzny bodziec, człowiek lub istota niższa dąży do powtarzania tej reakcji w sytuacji następnej, w której występuje ten sam bodziec, lecz brak okoliczności sprawiających zadowolenie (nagrody). Jeżeli okoliczności te w dalszym ciągu są nieobecne, reakcja na bodziec wykazuje tendencję do wygasania. Podobnie można nauczyć unikania pewnego rodzaju zachowania się, gdy bodźcowi i reakcji towarzyszy cierpienie lub frustracja. Manipulując oraz reorganizując bodźce, można uwarunkować pewne reakcje podmiotu na pewne sygnały i wpłynąć na zmianę jego zachowania się. Takie zmiany w zachowaniu się są formą uczenia się. Niektórzy psychologowie powiedzieliby, że te zmiany są niczym innym jak uczeniem się i że w ogóle uczenie się jest zasadniczo sprawą wytworzenia pewnej reakcji na bodziec, który pierwotnie takiej reakcja nie wywoływał. Badania, które dotyczyły głównie warunkowania, były krytykowane przez pedagogów i niektórych psychologów, jako jałowe, niemające większych wartości ani pożytku dla osób pracujących z uczącymi się. [patrz też: objawy ciąży, USG ciąży, ginekolog Warszawa Śródmieście ]