Czlowiek dziala i uczy sie jako organiczna calosc, a nie jako czesc

Człowiek działa i uczy się jako organiczna całość, a nie jako część. Zaburzenia żołądka mogą przeszkadzać w uczeniu się w klasie, a trudności, jakie zdarzają się w klasie, mogą spowodować zaburzenia żołądka. Próba utrzymania uwagi dzieci aż do końca lekcji w deszczowy dzień jest rzeczą trudną, ponieważ nie miały one okazji pobiegać ani też w inny sposób wprowadzić mięśni w ruch. Są to dwa przykłady, spośród wielu, jak współdziałają intelektualny, emocjonalny i fizyczny aspekt ludzkiego organizmu. Intelektualne, emocjonalne i, fizyczne działania są po prostu różnymi aspektami tego samego organizmu ludzkiego. Aby teoria uczenia się była dla nauczycieli realna i praktyczna, musi być dynamiczna. Przypatrzmy się więc badaniom i teoriom psychologów, biorąc za kryterium dynamiczne podejście. NAGRODA I KARA, BODZIEC – REAKCJA ORAZ WARUNKOWANIE Rozważając w poprzednim rozdziale podejście do zagadnienia uczenia się z punktu widzenia teorii nagrody i kary, wspomnieliśmy, że teoria ta ma pewne psychologiczne podstawy. [patrz też: jazda na nartach kalorie, badanie kropli krwi cena, kamica szczawianowa dieta ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie kropli krwi cena jazda na nartach kalorie kamica szczawianowa dieta