Czlowiek pierwotny przypisywal zniszczenie spowodowane przez burze gniewowi bogów

Człowiek pierwotny przypisywał zniszczenie spowodowane przez burze gniewowi bogów. Porównując gwałtowność burz z gwałtownością objawów gniewu przez identyfikowanie czy określenie ich nadludzkich źródeł poczuł się trochę uspokojony. Mógł się jeszcze obawiać burz, lecz czuł, że lepiej rozumie to zjawisko. Dzisiaj wiemy, że burze są spowodowane różnicami ciśnienia, temperatury i wilgotności mas powietrza i ta wiedza jest jeszcze bardziej uspokajająca, obecnie, bowiem możemy dość dokładnie przepowiedzieć, kiedy nastąpi burza, jaka będzie jej siła i jak długo będzie trwała. Boimy się jeszcze burz, lecz ponieważ lepiej rozumiemy to zjawisko i umiemy przedsięwziąć środki ostrożności, czujemy się bezpieczniejsi i mniej niespokojni. Badania naukowe są subtelnym i wysoce rozwiniętym- przejawem ludzkiej potrzeby wyjaśniania i rozumienia otaczającego nas świata. Najwcześniejsze próby zrozumienia otoczenia opierały się w głównej mierz e na poznawaniu powierzchniowej strony zjawisk – sposobu, w jakim się człowiekowi ukazują. A więc wyjaśniano stosunek między ziemią a słońcem mówiąc, że ziemia jest płaskim obszarem ogrzewanym przez słońce, które wstaje na wschodzie a zachodzi na zachodzie. Ignorowano fakty, które nie były zgodne z tą teorią, jak np. fakt niemożności zobaczenia czegokolwiek poza horyzontem. Przyjęta teoria wyjaśniała człowiekowi tylko tyle, ile chciał znać. Równocześnie bał się, że jeśli ktokolwiek ją zakwestionuje i udowodni, że jest błędna, zostanie on bez żadnej teorii. Gdy więc sceptycy próbowali badać fakty, które nie były zgodne z powszechnie przyjętymi teoriami, torturowano ich i zmuszano do wycofania się oraz do mówienia, że wszystkie te fakty rzeczywiście odpowiadają panującej teorii. [więcej w: złamanie podstawy czaszki, poczta ramsat, rigevidon ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: poczta ramsat rigevidon ulotka złamanie podstawy czaszki