Dalsze leczenie prowadzimy za pomoca opatrunku gipsowego

Jeśli opisane zabiegi nie doprowadzą do zrostu, pomimo że zdjęcie nie wykazuje zamknięcia jam szpikowych pokrywami kostnymi, przystępujemy do wiercenia koś c i sposobem Becka, odsłaniamy miejsce złamania, usuwamy dokładnie tkankę bliznowatą i wypełniamy wolną przestrzeń papką z istoty gąbczastej pobranej z krętarza dużego lub uciekamy się do zespolenia doszpikowego. b) Leczenie świeżych, zamkniętych złamań kości podudzia za pomocą zespolenia doszpikowego . Leczenie to wchodzi w grę w następujących przypadkach: a) W razie dobrego stanu ogólnego chorego; operacja zespolenia doszpikowego w stanie wstrząsu może się zakończyć śmiercią chorego. Zespolenie do szpikowe nie należy do zabiegów nagłych. [więcej w: złamanie podstawy czaszki, zespół opóźnionej fazy snu, poczta ramsat ]

Powiązane tematy z artykułem: poczta ramsat zespół opóźnionej fazy snu złamanie podstawy czaszki