Do powstania urobilinogenu niezbednymi warunkami sa

Chloroform zatem może wyciągnąć bilirubinę z moczu dopiero po jej wyzwoleniu ze związku zasadowego. Wykonanie: Po zakwaszeniu moczu w probówce przez dodanie kilku kropli kwasu solnego dolewa się doń 2-3 ml chloroformu i ostrożnie obracając probówkę wyciąga się bilirubinę, oddziela się chloroform, zabarwiony żółto przez wyciągniętą bilirubinę, dodaje się wody w ilości równej objętości wyciągu chloroformowego oraz nadto jedną kroplę 10% roztworu ługu sodowego, po czym wielokrotnie obraca się probówkę dla dokładnego przemieszania. W tych warunkach bilirubina tworzy związek z zasadą i rozpuszcza się w wodzie. Z otrzymanym stężonym roztworem bilirubiny przerabia się próbę Gmelina. Urobilinogen. W prawidłowym moczu stwierdza się najwyżej ślad urobilinogenu, wątroba bowiem wychwytuje prawie całkowicie ciała urobilinowe, wytworzone w jelitach z bilirubiny i wessane z powrotem. Nie ma w moczu urobilinogenu w chorobach przebiegających z całkowitym zamknięciem dostępu bilirubiny do dwunastnicy, ponieważ urobilinogen powstaje w jelitach dopiero pod wpływem bakterii. W tych przypadkach mocz zawiera tylko bilirubinę, jeżeli nie dołączy się zapalenie dróg żółciowych z powstawaniem ciał urobilinowych w samej wątrobie wskutek działania bakterii chorobotwórczych. Do powstania urobilinogenu niezbędnymi warunkami są: 1) dopływ żółci z bilirubiną do jelit; 2) niemożność zatrzymania przez wątrobę związków urobilinowych (urobilinogenu), wessanych w jelitach; 3) dostateczny czas przebywania bilirubiny w jelitach. Zgodnie z tym urobilinogen spostrzega się przede wszystkim w chorobach przebiegających z wzmożonym rozpadem czerwonych krwinek w ustroju wywołującym żółtaczkę hemolityczną. Komórki wątrobowe wydzielają w tych chorobach dużo żółci (polycholia) z dużą ilością bilirubiny (pleiochromia). Wskutek tego w jelitach wytwarza się o wiele więcej związków urobilinowych (urobilinogenu) niż zwykle. Ponieważ komórki wątrobowe, przeładowane bilirubiną, nie są w stanie wychwycić ich po ich wessaniu, przeto urobilinogen krąży w krwi i stąd zostaje wydzielany przez nerki, to też dla żółtaczki hemolitycznej jest znamienna znaczna urobilinogen bez bilirubinurii. [podobne: medikard, tabletki dopochwowe gynalgin, cholegran ]

Powiązane tematy z artykułem: cholegran medikard tabletki dopochwowe gynalgin