hemoglobinuria po wstrzyknieciu wody destylowanej jest nieznaczna i ustepuje po uplywie 1 – 2 dni

Jeżeli po usunięciu krwiaka mózg nie ulega odprężeniu i nie tętni lub tętni słabo, wówczas zgodnie z propozycją Vorisa, możemy wypełnić przestrzeń podoponową wodą destylowaną i poza tym wstrzyknąć jeszcze dożylnie 1000 mI wody destylowanej a bezpośrednio po tym 1000 mI roztworu fizjologicznego soli kuchennej; hemoglobinuria po wstrzyknięciu wody destylowanej jest nieznaczna i ustępuje po upływie 1 – 2. dni. Można również wypełnić natychmiast komorę mózgową powietrzem (Goniard) lub wykonać blokadę pnia nerwu współczulnego szyjnego nowokainą jeżeli mózg nie ulega i teraz rozprężeniu wśród objawów hipertermii. [patrz też: poczta ramsat, milorzab japonski, lokland ]

Powiązane tematy z artykułem: lokland milorzab japonski poczta ramsat