Intensywistyczny personel i śmiertelność w ciągu nocy wśród pacjentów z poważnymi zaburzeniami

Liczba lekarzy pracujących w trybie intensywnej opieki dziennej jest konsekwentnie kojarzona z poprawą wyników wśród pacjentów przyjmowanych na oddział intensywnej opieki medycznej (ICU). Obserwacja ta doprowadziła do inicjatyw politycznych, które wymagają rozszerzenia modelu intensywnej obsady na wszystkich pacjentów w stanie krytycznym.1,2 Więcej Niedawno niektórzy eksperci zaproponowali dalsze rozszerzenie modelu intensywnej obsady, aby zapewnić opiekę przez całą dobę, a lekarze-weterynarze pozostali na oddziale intensywnej terapii na noc.3-6 Zwolennicy 24-godzinnej intensywnej obsady sugerują, że intensywny personel nocny w nocy może skutkować wcześniejszym opracowaniem planów leczenia, szybszą reanimacją pacjentów w niestabilnym stanie, nieprzerwanym zapewnianiem kompleksowej opieki i bardziej konsekwentnym podejmowaniem decyzji medycznych przy każdej porze dnia. Jednak inni kwestionują potencjalne korzyści związane z zasięgiem nocy, powołując się na koszty tej inwestycji i nieprzetestowane założenie, że liczba personelu zajmującego się intensywną pracą w godzinach nocnych poprawia wyniki .7,8 Do tej pory brakowało danych z badań wieloośrodkowych, a badania jednoośrodkowe były mieszane wyniki.9,10
W tym artykule retrospektywnie badamy związek pomiędzy personelem intensywnej opieki medycznej w godzinach nocnych a śmiertelnością wśród pacjentów OIT. Dane uzyskano z bazy danych klinicznych wyników ostrej fizjologii i chronicznej oceny zdrowia (APACHE), a następnie podjęto próbę replikacji w drugiej bazie danych szpitali ostrej opieki w Pensylwanii.
Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy retrospektywne badanie z udziałem pacjentów przyjętych na oddział intensywnej terapii w 34 szpitalach, które korzystały z systemu informacji klinicznej APACHE (Cerner, Kansas City, MO) od 2009 do 2010 roku. APACHE zbiera szczegółowe dane kliniczne, fizjologiczne i wyniki dotyczące pacjentów dorosłych ICU w uczestniczących szpitalach do benchmarkingu i poprawy jakości. Dane APACHE są zbierane w każdym miejscu przez wyszkolonych koordynatorów lokalnych. Poszczególne elementy danych obejmują podstawowe rozpoznanie przy przyjęciu, wiek pacjenta, lokalizację pacjenta przed przyjęciem na oddział intensywnej terapii, długość pobytu w szpitalu przed przyjęciem oraz zmienne kliniczne i fizjologiczne w ciągu pierwszych 24 godzin po przyjęciu na oddział intensywnej terapii. Baza danych APACHE została wykorzystana do licznych badań obserwacyjnych z udziałem pacjentów ciężko chorych.11,12
Połączyliśmy dane o wynikach pacjenta z APACHE z danymi z badania organizacyjnego przeprowadzonego w 2010 r. Dotyczącego struktur na poziomie ICU i procesów opieki przeprowadzanych w ramach ICAK na poziomie APACHE13 (patrz Dodatek Aneks, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na potrzeby pełnej ankiety). Opracowaliśmy tę ankietę na podstawie przeglądu literatury i jakościowej analizy treści 64 wywiadów z wielodyscyplinarnymi pracownikami w siedmiu szpitalach niestacjonarnych i przetestowaliśmy ankietę z 12 pielęgniarkami ICU w trzech niestrzeżonych szpitalach (jeden szpital akademicki i dwa szpitale społeczne) . Zaprosiliśmy koordynatorów klinicznych APACHE ze szpitali APACHE do wypełnienia ankiety internetowej w zamian za kartę podarunkową o wartości 50 USD, z maksymalnie czterema wiadomościami e-mail i telefonami do koordynatorów, którzy nie odpowiedzieli.
Oprócz dostarczania danych, Cerner nie wniósł żadnego finansowego ani materialnego wkładu w to badanie
[podobne: gamma glutamylotransferaza, royalmed łomianki, isko żyrardów ]

Powiązane tematy z artykułem: gamma glutamylotransferaza isko żyrardów royalmed łomianki