Jedna z trudnosci zastosowania w klasie szkolnej wyników tego rodzaju badan polega na tym, ze wyniki te sa rezultatem badan zachowania sie szczurów i innych zwierzat nizszych od czlowieka

Jedna z trudności zastosowania w klasie szkolnej wyników tego rodzaju badań polega na tym, że wyniki te są rezultatem badań zachowania się szczurów i innych zwierząt niższych od człowieka. Inną trudnością jest to, że psychologowie pracujący metodą laboratoryjną starają się odizolować najdrobniejsze składniki zachowania się i mierzyć je tak dokładnie, jak tylko to jest możliwe, podczas gdy w klasie nie jest ani, możliwe, ani pożądane oddzielanie elementu od całości zachowania się, nad którym nauczyciel musi pracować. Jeszcze inną trudność stanowi to, że psychologowie prowadzący badania laboratoryjne zajmują się raczej fizycznymi składnikami zachowania się niż uczuciowymi i intelektualnymi czynnikami wchodzącymi w skład takiego rodzaju uczenia się, który interesuje nauczyciela. Prawdopodobnie prawą zachowania się i uczenia się, które dają się zastosować do procesów fizjologicznych, mogą być zastosowane również do procesów int elektualnych i uczuciowych. Dotąd jednak nikt nie był w stanie wykazać w sposób rozstrzygający, jak to zastosowanie ma być przeprowadzone, Ciekawą rzeczą jest, że grupa psychologów prowadzących badania laboratoryjne zainteresowała się ostatnio mierzeniem wpływu stanu niepokoju na proces warunkowania. Nie tyle są oni jednak zainteresowani zgłębianiem natury niepokoju i zachowania się objawiającego niepokój, ile porównywaniem zachowania się osób, u których występuje niepokój, i tych, u których on nie występuje w czasie przebiegu eksperymentów nad warunkowaniem, Ich odkrycie, że ludzie, u których Występuje niepokój, podlegają warunkowaniu (tj. uczeniu się) łatwiej wobec pojedynczego bodźca, a trudniej wobec bodźców kompleksowych – może mieć znaczenie dla nauczania w klasie. [hasła pokrewne: dicloberl retard alkohol, cholegran, poczta ramsat ]

Powiązane tematy z artykułem: cholegran dicloberl retard alkohol poczta ramsat