Kwasy zólciowe

Kwasy żółciowe oznacza się w moczu a także w krwi i w zawartości dwunastniczej za pomocą próby stalagmometrycznej Haya. Próba ta opiera się na tym, że kwasy żółciowe bardzo znacznie zmniejszają napięcie powierzchniowe płynów. Próbę wykonuje się ze świeżym moczem, który powinien być uprzednio przesączony nawet jeżeli jest przejrzysty. Jako odczynnika używa się siarki sublimowanej surowej (sulfur sublimatum crudum), przechowywanej w suchym stanie w eksykatorze. Wykonanie: Na środek powierzchni moczu znajdującego się w zwężającym się ku dołowi kielichu, strąca się ostrożnie z pałeczki nieco siarki, tak by nie dotykają od ścian kielicha, a to celem uniknięcia zatrzymania siarki na powierzchni moczu. Próbę uznaje się za dodatnią jeżeli dokładnie po pięciu minutach stwierdza się przy oglądaniu na ciemnym tle nieco siarki ma dnie kielicha. Wyniki oznaczania żółcianów za pomocą próby Haya oraz za pomocą innych metod, opartych na oznaczaniu napięcia powierzchniowego, nie są pewne (Jakub Eisenfa1b). Ponieważ zaś dokładna metoda Fostera i Hoopera jest dla kliniki zbyt złożona, przeto nasze wiadomości o zachowaniu się żółcianów w płynach fizjologicznych i patologicznych podlegają jeszcze rewizji. 10. Krew w chorobach wątroby i układu żółciowego W chorobach wątroby i układu żółciowego stwierdza się często zmiany składu morfologicznego krwi oraz jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych. W różnych postaciach zapalenia układu wątroby oraz układu żółciowego, zwłaszcza ropnych, często spostrzega się hiper leukocytozę obojętnochłonną. Czasami spotyka się ją także w raku tych narządów. Znaczne zwiększenie krwinek białych kwasochłonnych spostrzega się w bąblowcu wątroby, w ziarnicy i czasami w raku tego narządu. W dalszych okresach chorób wątroby i układu żółciowego dochodzi do niedokrwistości wtórnej. Bilirubina. Badanie krwi co do bilirubiny umożliwia oznaczenie rodzaju żółtaczki oraz śledzenie przebiegu choroby. Oznaczanie jakościowe bilirubiny wykonywa się metodą van den Bergha z surowicą krwi najpóźniej w 2 godziny po jej pobraniu na czczo stosując odczyn dwuazowy Ehrlicha. Odczynnik dwuazowy mieszany Ehrlicha musi być sporządzony z odczynnika dwuazowego nr 1 i nr 2. Odczynnik dwuazowy nr 1: do 0,1 kwasu sulfanilowego (acidum sulfanilicum) dolewa się 1,5 ml stężonego kwasu solnego o cięż. wł. 1,19 i uzupełnia się wodą przekroploną do 100 ml. Odczynnik dwuazowy nr 2: sporządzamy 0,5% wodny roztwór azotynu sodowego z 5% wodnego roztworu tego związku. Oba odczynniki poleca się przechowywać w lodówce. W tych warunkach trwałość odczynnika nr 1 wynosi około 4 tygodni, a 5% azotynu sodowego parę tygodni. [przypisy: santi med tarnowskie góry, lokland, zioła szwedzkie bittner ]

Powiązane tematy z artykułem: lokland santi med tarnowskie góry zioła szwedzkie bittner