Metoda van den Bergha

Odczynniki: 1) alkohol etylowy 95%; 2) odczynnik dwuazowy mieszany, sporządzany extempore z odczynnika dwuazowego nr 1 i nr 2; 3) odczynnik do próby zerowej: 15 ml dymiącego kwasu solnego dopełnia się wodą przekroploną do litra. Sprzęt: 1) spektrofotometr Coleznana (tom IV) lub- Pulfricha; 2) probówki chemiczne; 3) pipety a 1 mI i 10 ml. Wykonanie: Do 1 ml surowicy dodaje się 9 ml wody przekroplonej ml miesza się. Do 2 probówek spektrofotometru wlewa się po 5 ml alkoholu (odcz. 1), do jednej z nich dodaje się 1 ml odczynnika dwuazowego mieszanego (odcz. 2), a do drugiej odczynnika do próby zerowej (odcz. 3), po czym do obu probówek dodaje się po 4 ml surowicy rozcieńczonej wodą przekroploną, miesza się dokładnie (nie wstrząsać) i odstawia na 30 minut. Po 30 minutach odczytuje się w spektrofotometrze przepuszczalność światła dla obu probówek przy użyciu dla przyrządu Colemana filtru o długości fali 530 milimikronów, przy użyciu zaś spektrofotometru Pulfricha filtru S 53. Przyrządy te nastawia się na 10070 przepuszczalności przy użyciu probówki napełnionej wodą przekroploną. Ilość bilirubiny w obu probówkach odczytuje się z krzywej. Poziom bilirubiny w badanej surowicy wynosi X = a – b, gdzie a jest poziomem bilirubiny w pierwszej probówce, b – w drugiej probówce. Sporządzanie krzywej: W kolce miarowej na 100 ml rozpuszcza się w chloroformie 10 mg bilirubiny i dopełnia się chloroformem do znaczka, 5 ml tego roztworu przenosi się do kolbki miarowej na 50 ml i dopełnia 9570 alkoholem etylowym lub metylowym do znaczka. Do 4 probówek spektrofotometru wlewa się po 0, 2, 4 i 6 ml tego roztworu i dodaje się 9, 7, 5 i 3 ml alkoholu. W ten sposób otrzymuje się roztwory bilirubiny o mocy 0, 5, 10 i 15 mg/dl. Teraz do każdej probówki dodaje się po 1 ml odczynnika dwuazowego mieszanego (odczynnik 2), odstawia się na 30 minut i odczytuje się przepuszczalność w spektrofotometrze. I uzyskane wyniki przenosi się na papier semilogarytmiczny ,powstaje niemal prosta linia. [podobne: maść siarkowa cena, santi med tarnowskie góry, medikard ]

Powiązane tematy z artykułem: maść siarkowa cena medikard santi med tarnowskie góry