Mutacje Loss-of-Function w APOC3, trójglicerydach i chorobie wieńcowej AD 5

W analizach pełnej próbki wariantem najsilniej związanym z poziomami triglicerydów był poprzednio opisany wariant S19W w APOA5, 23, który miał częstość alleli 6% wśród uczestników europejskiego pochodzenia (P = 3 × 10-7). Związki na poziomie genów z trójglicerydami i replikacją
Tabela 1. Tabela 1. Rzadkie mutacje w APOC3 i poziomy trójglicerydów w osoczu. Rysunek 1. Rycina 1. Rzadkie mutacje w APOC3 i redukcje poziomu trójglicerydów w osoczu. Schemat kodujący gen kodujący apolipoproteinę C3 (APOC3) pokazuje cztery eksony i trzy introny lub sekwencje interweniujące (IVS). Na wykresie każda kropka reprezentuje pojedynczego uczestnika badania, który nosił określoną mutację. Czerwone kropki oznaczają osoby o europejskim pochodzeniu (EA), a niebieskie kropki osoby pochodzenia afrykańskiego (AA). Średni poziom triglicerydów wśród wszystkich osób, które nie nosiły żadnej mutacji w sekwencji kodującej APOC3 wynosił 137 mg na decylitr (linia przerywana). Aby przeliczyć wartości dla trójglicerydów na milimole na litr, pomnóż przez 0,01129.
Następnie ocenialiśmy, czy rzadkie mutacje (tj. Missense, nonsense lub warianty miejsca składania z częstością <1%) badane kolektywnie w obrębie każdego genu były związane z poziomami triglicerydów w osoczu. APOC3 był genem najsilniej związanym z poziomami triglicerydów w osoczu, gdy analizy obejmowały tylko uczestników o pochodzeniu europejskim (P = 7 × 10-6), a gdy analizy obejmowały uczestników europejskiego pochodzenia i uczestników afrykańskiego pochodzenia (P = × 10-5) (Tabela S7 w dodatkowym dodatku). Agregat rzadkich alleli w APOC3 był związany z niższymi poziomami triglicerydów w osoczu (Tabela i Figura 1). W porównaniu z nie-nośnikami, nosiciele jakiejkolwiek rzadkiej mutacji APOC3 mieli poziomy triglicerydów w osoczu, które były o 39% niższe (P = 6 x 10-9), poziomy cholesterolu HDL były o 22% wyższe (P = 3 x 10-6) i LDL poziomy cholesterolu, które były o 16% niższe (P = 0,05) (tabela 1). Te rzadkie mutacje wspólnie wyjaśniały 0,9% wariancji poziomów triglicerydów.
Związek między poziomami lipidów w osoczu i APOC3 był głównie spowodowany czterema różnymi miejscami w obrębie genu. Przewiduje się, że trzy z czterech mutacji poważnie zakłócą działanie APOC3 – to znaczy prowadzą do utraty funkcji.24 Warianty utraty funkcji obejmowały substytucję nonsensowną (R19X) i dwa warianty sekwencji DNA, które zakłócają miejsce splicingu (IVS2 + 1G . A i IVS3 + 1G . T). Wykazano, że mutacja A43T missense zmniejsza funkcję APOC3 in vitro.25,26 Gdy uczestnicy europejskiego pochodzenia byli połączeni z uczestnikami afrykańskiego pochodzenia, około na 150 osób nosiło jedną z tych czterech mutacji utraty funkcji ( Tabela S8 w Dodatku uzupełniającym) .27
Tabela 2
[hasła pokrewne: tabletki dopochwowe gynalgin, medikard, isko żyrardów ]

Powiązane tematy z artykułem: isko żyrardów medikard tabletki dopochwowe gynalgin