Mutacje Loss-of-Function w APOC3, trójglicerydach i chorobie wieńcowej AD 8

W modelach skorygowanych o wiek i płeć, każdy spadek o mg na decylitr w stężeniu APOC3 w osoczu wiązał się z 4% zmniejszeniem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej serca (współczynnik ryzyka, 0,96; 95% CI, 0,94 do 0,98; P <0,001) (tabela S15 w dodatkowym dodatku). Uczestnicy z wartościami w najniższej jednej trzeciej rozkładu poziomów APOC3 w osoczu mieli zmniejszone ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej serca, w porównaniu z uczestnikami z wartościami w najwyższej trzeciej (iloraz szans, 0,65; 95% CI, 0,48 do 0,87; P = 0,003) (rysunek 3 i tabela S16 w dodatkowym dodatku). Jednak związek ten nie był istotny po skorygowaniu o dodatkowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (tabele S15 i S16 w dodatkowym dodatku). W kohorcie Verona Heart Study 18, która składała się z 794 pacjentów z angiograficznymi objawami choroby wieńcowej, najniższa trzecia dystrybucja poziomów APOC3 była związana ze zmniejszonym ryzykiem zgonu z powodu choroby sercowo-naczyniowej, w porównaniu z najwyższą modele, które zostały minimalnie dostosowane iw pełni dostosowane do czynników ryzyka (tabele od S17 do S20 w dodatkowym dodatku). Dyskusja
Sekwencjonując regiony kodujące białko w genomie u 3734 osób, zidentyfikowaliśmy kilka rzadkich wariantów sekwencji kodujących APOC3, które były związane z dużym wpływem na poziomy triglicerydów w osoczu. Około na 150 osób miało jeden z czterech wariantów modyfikacji białka lub miejsca składania. W porównaniu z nie-nośnikami, nośniki którejkolwiek z tych czterech mutacji APOC3 miały poziomy triglicerydów w osoczu, które były o 39% niższe, poziomy cholesterolu HDL były o 22% wyższe, poziomy cholesterolu LDL były o 16% niższe, a poziomy APOC3 w krążeniu, które były o 46% niższe , a oni mieli ryzyko choroby niedokrwiennej serca, która została zmniejszona o 40%.
Wyniki te pokazują, że utrata funkcji APOC3 zapewnia ochronę przed kliniczną chorobą niedokrwienną serca. W poprzednim badaniu Pollin i współpracownicy28 informowali, że około 5% osób z Amisz w hrabstwie Lancaster w Pensylwanii miało allel zerowy APOC3 R19X i że te nośniki miały korzystny profil lipidowy i zmniejszoną ilość wapnia w tętnicach wieńcowych, zastępczy marker dla miażdżyca. Mutacja AUST A43T w APOC3 (określana jako A23T we wcześniejszej nomenklaturze) została początkowo zidentyfikowana u dwóch Indian Majów o niskim poziomie triglicerydów w osoczu i APOC3.25. Charakterystyka funkcjonalna in vitro wykazała niedostateczne wiązanie lipidów25 i osłabione wydzielanie o bardzo niskiej gęstości lipoproteiny z hepatocytów.26 Niedawno w trzech rodzinach zidentyfikowano 12 nosicieli mutacji A43T lub dwie mutacje miejsc splicingu APOC3, a w porównaniu z członkami rodziny, którzy nie byli nosicielami, nosiciele mieli niższe poziomy triglicerydów i wyższych poziomów w osoczu. cholesterolu HDL29. W naszym badaniu, w którym brało udział 110 970 uczestników, nosiciele mutacji utraty funkcji APOC3 mieli zmniejszone ryzyko klinicznej choroby niedokrwiennej serca.
Kilka mechanizmów może łączyć APOC3 z aterogenezą .30 Na powierzchni lipoprotein bogatych w triglicerydy, APOC3 hamuje aktywność lipolityczną lipazy lipoproteinowej, zwiększając tym samym poziom plazmy aterogennych lipoprotein bogatych w triglicerydy, w tym lipoprotein o bardzo niskiej gęstości i chylomikronów
[przypisy: złamanie podstawy czaszki, lokland Śródmieście, lokland ]

Powiązane tematy z artykułem: lokland maść siarkowa cena złamanie podstawy czaszki