Nie dowodzi to jednak, ze nauka laciny nie ma wartosci z punktu widzenia nauki angielskiego

Nie dowodzi to jednak, że nauka łaciny nie ma wartości z punktu widzenia nauki angielskiego. Dowodzi tylko, że łacina nauczana jak zwykle, nie pomaga w uczeniu siłę angielskiego nauczanego jak zwykle. Jest zupełnie możliwe, że zarówno łacina, jak i angielski mogą być nauczane jakoś inaczej w tym celu, aby uczniowie mogli dokonać transferu uczenia się z jednego przedmiotu na drugi. Jednym z najpowszechniejszych błędów leżących u podstaw tak bardzo tradycyjnej i popularnej teorii uczenia się jest założenie, że gdy dwa fakty zdarzą się równocześnie, jeden jest przyczyną drugiego. W życiu codziennym znajdujemy wiele przykładów tego rodzaju błędnego myślenia. Jednym z najnowszych jest powszechne przekonanie, że przestępczość młodzieży jest wynikiem czytania komiksów. To przekonanie zjednuje sobie zwolenników, ponieważ powiększa się zarówno przestępczość młodzieży, jak sprzedaż i poczytność komiksów. Naturalnie, nasza niechęć do t ego rodzaju lektury, jaką znajdujemy w komiksach, może doprowadzić do przyjęcia twierdzenia, że między tymi faktami istnieje powiązanie przyczynowo-skutkowe. To przypuszczalne powiązanie nie wytrzymuje jednakże próby badań. Dzieci, które czytają dużo komiksów, nie są prawdopodobnie bardziej przestępcze niż te dzieci, które nie czytają ich lub czytają je rzadko. [hasła pokrewne: milorzab japonski, tabletki dopochwowe gynalgin, rigevidon ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: milorzab japonski rigevidon ulotka tabletki dopochwowe gynalgin