Odczytanie wyniku odczynu w moczu bardzo ciemnym moze nasuwac i trudnosci

Wykrywa się je za pomocą odczynnika Ehrlicha, mianowicie 2% roztworu dwu metylo para aminobenzaldechylu (roztwór dimetylo para aminobenzaldehyde) w 2010 kwasie solnym. Do 5 ml moczu dodaje się kilka kropli tego odczynnika. Po upływie 1-2 minut, w obecności urobilinogenu mocz barwi się czerwono. Ogrzanie przyśpiesza odczyn. W badaniu widmowym czerwonego płynu stwierdza się smugę pochłoną w żółtopomarańczowej części widma. Lekkie czerwone zabarwienie, nie dające tej smugi, nie jest oznaką urobilinogenu, zależy bo wiem od innych związków czerwonych. Odczytanie wyniku odczynu w moczu bardzo ciemnym może nasuwać i trudności. W takich przypadkach należy dodać do moczu w probówce nieco chloroformu i silnie wstrząsnąć, by ciemny barwnik przeszedł do chloroformu. Tak samo się postępuje, gdy natychmiast po dodaniu odczynnika Ehrlicha powstaje mocno zielone zabarwienie, zależne od utlenienia bilirubiny w biliwerdynę pod wpływem kwasu solnego odczynnika w obecności azotanów moczu. Ponieważ w obecności heksametylenotetraaminy odczyn Neubauera wypada zawsze ujemnie, przeto mocz w okresie stosowania tego leku nie nadaje się do badania za pomocą tego odczynu. Do wykrycia w moczu w ogóle wszystkich związków urobilinowych można zastosować także metodę opartą na przeprowadzeniu ich w urobilinę przez pozostawienie moczu na 24 godziny w świetle i przy dostępie powietrza. Po tym czasie bada się mocz co do urobiliny widmowo, a jeszcze lepiej odczynem Schlesingera, który wykrywa urobilinę nawet w rozcieńczeniu 1 : 50.000. Takie postępowanie stosuje się także wtedy gdy nie ma możności zbadać moczu świeżo oddanego. Mocz zawierający urobilinę wywołuje smugę pochłoną między zieloną a niebieską częścią widma. Smuga jest wyraźniejsza, jeżeli Odczyn Schlesingera opiera się na tym, że roztwór alkoholowy octanu cynkowego strąca w moczu wśród różnych jego składników także barwniki, natomiast urobilin cynkowy pozostaje w roztworze. Można go wykryć widmowo albo na podstawie zielonej fluorescencji roztworu. [patrz też: złamanie podstawy czaszki, lokland, luxmed tychy ]

Powiązane tematy z artykułem: lokland luxmed tychy złamanie podstawy czaszki