Procesy gnicia

Wskutek ucisku tych mas na ściany kostne powstają ubytki w kości. Zdarzają się przypadki, w których cały wyrostek sutkowy przedstawia się jako jedna jama, wypełniona masami perlaka wskutek zaniku przegródek kostnych. Zniszczenie kości może sięgać tak daleko, że masy perlaka przylegają wprost do opon mózgowych. Nierzadkie są przypadki, w których jama bębenkowa, wyrostek sutkowy, zewnętrzny przewód słuchowy tworzą jedną jamę wyścieloną naskórkiem i wypełnioną masami perlaka. Procesy gnicia, częste w przypadkach perlaka, powodują charakterystyczny nieprzyjemny zapach ropy. Wrastanie naskórka szczególnie ułatwione jest w przypadkach z przedziurawieniem części wiotkiej błony bębenkowej. Nagromadzenie mas perlaka jest w tych przypadkach tym łatwiejsze, że wydalanie na zewnątrz złuszczonego naskórka jest z powodu nieznacznych rozmiarów otworu utrudnione. Wytworzenie się i zaleganie mas perlaka w przebiegu przewlekłego ropne- go zapalenia ucha środkowego jest objawem niekorzystnym, w tych przypadkach często przychodzi do powikłań wewnątrzczaszkowych. W przebiegu przewlekłych ropnych zapaleń ucha środkowego nierzadko spostrzegamy przerost błony śluzowej ucha środkowego, który może być tak duży, że wypełnia całą jamę bębenkową, a nieraz i cały zewnętrzny przewód słuchowy. [hasła pokrewne: stomatolog gocław, mri głowy cena, książeczka sanepidowska lekarz medycyny pracy ]

Powiązane tematy z artykułem: książeczka sanepidowska lekarz medycyny pracy mri głowy cena stomatolog gocław