Czlowiek dziala i uczy sie jako organiczna calosc, a nie jako czesc

Człowiek działa i uczy się jako organiczna całość, a nie jako część. Zaburzenia żołądka mogą przeszkadzać w uczeniu się w klasie, a trudności, jakie zdarzają się w klasie, mogą spowodować zaburzenia żołądka. Próba utrzymania uwagi dzieci aż do końca lekcji w deszczowy dzień jest rzeczą trudną, ponieważ nie miały one okazji pobiegać ani też w inny sposób wprowadzić mięśni w ruch. Są to dwa przykłady, spośród wielu, jak współdziałają intelektualny, emocjonalny i fizyczny aspekt ludzkiego organizmu. Intelektualne, emocjonalne i, fizyczne działania są po prostu różnymi aspektami tego samego organizmu ludzkiego. Aby teoria uczenia się była dla nauczycieli realna i praktyczna, musi być dynamiczna. Przypatrzmy się więc badaniom i teoriom psychologów, biorąc za kryterium dynamiczne podejście. NAGRODA I KARA, BODZIEC – REAKCJA ORAZ WARUNKOWANIE Rozważając w poprzednim rozdziale podejście do zagadnienia uczenia się z punktu widzenia teorii nagrody i kary, wspomnieliśmy, że teoria ta ma pewne psychologiczne podstawy. [patrz też: prowadzenie ciąży Warszawa, objawy endometriozy, USG genetyczne ]

PODDAWANIE PRÓBIE POPULAMYCH TEORII UCZENIA SIE

PODDAWANIE PRÓBIE POPULAMYCH TEORII UCZENIA SIĘ. Sceptycyzm prowadzi psychologów do poddawania próbie tego, co wydaje się być najbardziej oczywistą prawdą. Z tej przyczyny poświęcają oni mnóstwo cennego czasu na udowadnianie tego, co jest oczywiste. Prawdą jest, że psychologowie bardzo często znajdują potwierdzenie wniosków, które z góry były przesądzone, lecz bardzo często bywa inaczej. W poprzednim rozdziale przedstawiliśmy tradycyjną teorię, mówiącą, że materiał, którego nauczyliśmy się w jednej sytuacji, automatycznie przenosi się na inne sytuacje. Przykładem tej teorii jest powszechne przekonanie, że kurs łaciny ułatwia naukę czytania i pisania w języku angielskim. Jednakże psychologowie uważali, że należy zbadać, czy to przekonanie, podobnie jak inne dotyczące uczenia się, jest słuszne. Stwierdzili oni, że uczenie się łaciny nie ma żadnego dostrzegalnego wpływu na łatwość uczenia się angielskiego. [patrz też: aparaty USG, leczenie endometriozy forum, prowadzenie ciąży Warszawa ]