TEORIA POSTACI, TEORIA POLA I PODEJSCIE DO UCZENIA SIE OD STRONY KONCEPCJI ORGANIMISTYCZNEJ

TEORIA POSTACI, TEORIA POLA I PODEJSCIE DO UCZENIA SIĘ OD STRONY KONCEPCJI ORGANIMISTYCZNEJ. Istnieje stosunkowo mała grupa psychologów, również opierających się na eksperymentowaniu, których nazywa się różnie: teoretykami pola, psychologami organimistycznymi lub zwolennikami psychologii postaci. Psychologowie ci różnią się od psychologów zwolenników teorii odruchów warunkowych – głównie: sposobem podejścia do zachowania się, na które patrzą jako na charakterystyczne działanie organizmu raczej jako całości niż jako kombinacji części funkcjonujących w pewnym wzajemnym powiązaniu. Psychologowie będący zwolennikami warunkowania mówią, że proces uczenia się można najlepiej zrozumieć przez badanie drobnych części procesu i warunków, które je wywołują, podczas gdy zwolennicy teorii postaci twierdzą, że pewne: istotne wartości, umożliwiające uczenie się, gubią się, jeżeli proces jest zbyt rozdrobniony. Stosując znowu porównanie do mas zyny, psychologowie wyznający teorie warunkowania powiedzieliby, że lepiej zrozumiemy działanie maszyny, gdy badamy poszczególne jej części, podczas gdy zdaniem postaciowców można zrozumieć pracę maszyny dopiero wtedy, gdy bada się ją, jako całość i to najlepiej w czasie działania. Psychologowie warunkowania wolą rozbić zachowanie się na krótkie odcinki lub stadia w celu oddzielenia czystych elementów zachowania się, postaciowcy natomiast interesują się szerszymi aspektami zachowania się. Uważają oni, że akt, proces lub sytuacja jako całość posiadają cechy istotne, które zanikają, gdy stosunek pomiędzy częściami jest rozwiązany lub przerwany. [hasła pokrewne: poczta ramsat, zioła szwedzkie bittner, dicloberl retard alkohol ]

Powiązane tematy z artykułem: dicloberl retard alkohol poczta ramsat zioła szwedzkie bittner