Tradycyjne teorie maja malo podstaw naukowych, trudno jednak ich sie oduczyc

Tradycyjne teorie mają mało podstaw naukowych, trudno jednak ich się oduczyć. W konsekwencji nauczyciele i pracownicy administracji szkolnej mają tendencję do wykorzystywania ich, jako podstaw działalności wychowawczej, mimo że błędność tych teorii wykazano im w okresie studiów pedagogicznych. Tradycyjne metody i poglądy są atrakcyjne, ponieważ wydają się być wygodne i pewne, mimo że są bezskuteczne. Psychologiczne koncepcie procesu uczenia się jedną ważną rzeczą, której nauczyliśmy się ad psychologii wychowawczej, jest konieczność dopilnowania, aby dzieci były osobiście zaangażowane w proces uczenia się. DLACZEGO KONIECZNE JEST DLA NAS ROZWIJANIE POJĘĆ TEORETYCZNYCH Jedną z podstawowych cech charakteryzujących człowieka jest potrzeba zrozumienia sensu otaczającego go świata. Jeżeli człowiek nie może dostosować swoich wyobrażeń o wszechświecie do jakiejś wyjaśniającej jego sens teorii, ogarnia go bojaźń i niepokój. Potrzeba ta w iąże się prawdopodobnie z koniecznością unikania niebezpieczeństwa i zabezpieczenia otoczenia, w którym ma żyć. [podobne: isko żyrardów, poczta ramsat, zioła szwedzkie bittner ]

Powiązane tematy z artykułem: isko żyrardów poczta ramsat zioła szwedzkie bittner