Urobilinogen spostrzega sie takze w chorobach watroby przebiegajacych z uszkodzeniem miazszu watrobowego

Urobilinogen spostrzega się także w chorobach wątroby przebiegających z uszkodzeniem miąższu wątrobowego, zwłaszcza jeżeli choroba wiedzie jednocześnie do krążenia obocznego, wskutek czego krew z dorzecza żyły wrotnej, omijając wątrobę, przechodzi do krążenia ogólnego. Uszkodzone komórki wątrobowe nie wychwytują w dostatecznej mierze wessanych w jelitach związków urobilinowych, które nadto dostają się i bezpośrednio do krwi przez krążenie oboczne. Jeżeli uszkodzenie miąższu wątrobowego jest znaczniejsze, może powstać żółtaczka .miąższowa,a wtedy obok urobilinogenu stwierdza się także bilirubinę, W chorobach wątroby, które przebiegają zwykle z urobilinogenem, może ona nie wystąpić, jeżeli dołączy się silna biegunka, wtenczas bowiem czas przebywania bilirubiny w jelitach będzie za krótki, by mogły w nich wytworzyć się związki urobilinowe. Z rozważania rodowodu urobilinogenu wynika doniosłe jej znaczenie jako objawu świadczącego o uszkodzeniu wątroby. Wszakże brak urobilinogenu nie wyłącza choroby wątroby, a dodatni wynik badania moczu co do urobilinogenu nie jest jeszcze objawem bezwzględnie przemawiającym za chorobą wątroby. Sam urobilinogen jest bezbarwny, natomiast mocz który zawiera go dużo, ma zazwyczaj barwę ciemną wskutek równoczesnej obecności w nim większej ilości innych barwników. Zupełnie jasny mocz może również zawierać dużo urobilinogenu, a mocz ciemny zaledwie niewiele. Z barwy moczu nie można zatem sądzić o ilości urobilinogenu w moczu. Do wykrycia urobilinogenu służy odczyn Neubauera, urobilinę zaś wykrywa się odczynnikiem Schlesingera. Odczyn Neubauera. Urobilinogeny znajdujące się w prawidłowym moczu w bardzo małej ilości, są to bezbarwne chromogeny urobiliny z różną zawartością tlenu. Związki te pod wpływem światła i powietrza bardzo łatwo utleniają się na urobilinę. Toteż dla ich wykrycia w moczu trzeba badać mocz natychmiast po jego oddani u. [więcej w: cholegran, medikard, poczta ramsat ]

Powiązane tematy z artykułem: cholegran medikard poczta ramsat