Wedlug postaciowców uczenie sie nastepuje przez wglad

Według postaciowców uczenie się następuje przez wgląd. Dziecko próbując znaleźć znaczenie jakiegoś nieznanego słowa będzie się nad nim głowiło, może będzie je sylabizowało, spróbuje je wymawiać fonetycznie, będzie myślało, do jakiego znanego słowa jest podobne i spróbuje zbadać stosunek tego słowa do innych słów w zdaniu. Przez kilka minut nie zrobi żadnych postępów, w końcu będzie już chciało zrezygnować i spytać nauczyciela, co znaczy to słowo, aż nagle pojmie jego znaczenie. Jest to zjawisko tzw. aha!, przebłysk wglądu, którego doświadczamy wszyscy. Nie jest to stopniowy proces, który zbliża nas coraz bardziej i bardziej do zrozumienia nieznanego słowa, przeciwnie jest najpierw pewne stadium zamieszania, po którym nagle następuje moment zrozumienia sensu. Patrzymy, więc tutaj na uczenie się jako na proces lub serię dokonywania odkryć, odkryć ułatwianych przez uprzednie doświadczenia. Przez takie organizowanie i reorganizowa nie doświadczeń uczymy się wykrywać sens otaczającego nas świata. Szczególnie pożyteczny dla nauczyciela jest punkt widzenia psychologa postaci wtedy, gdy się go zastosuje do sytuacji polegających na rozwiązywaniu problemów. [patrz też: zespół opóźnionej fazy snu, isko żyrardów, skala barthel wzór ]

Powiązane tematy z artykułem: isko żyrardów skala barthel wzór zespół opóźnionej fazy snu