Wykonywajac odczyn Schlesingera trzeba uwzgledniac co nastepuje:

Wykonanie: Do moczu dodaje się taką samą objętość 10% roztworu octanu cynkowego w bezwzględnym alkoholu po uprzednim silnym wstrząśnieniu odczynnika i pozostawia się mieszaninę na 24 godziny. W tym czasie znaczna część urobilino genu (jeżeli nie wszystek) zamienia się na urobilinę, fosforany, białko i barwniki moczu strącają się a nad strątem zbiera się przejrzysty płyn, fluoryzujący zielono. Odczyn może wystąpić już zaraz po dodaniu odczynnika, zwłaszcza gdy się odsączy osad, lecz tylko wtedy gdy barwny mocz zawiera od razu urobilinę zieloną fluorescencję można uzyskać od razu, jeżeli do moczu zawierającego urobilinogen dodać przed roztworem octanu cynkowego, kilka kropli jodyny lub płynu Lugola dla utlenienia urobilinogenu na urobilinę. Wykonywając odczyn Schlesingera trzeba uwzględniać co następuje: 1) octan cynkowy rozpuszcza się w bezwzględnym alkoholu tylko w stężeniu 2 : 100, 10% octan cynkowy jest zatem roztworem przesyconym, nadmiar octanu cynkowego rozpuszcza się po dodaniu odczynnika do moczu, jego bowiem rozpuszczalność w wodzie jest znacznie większa niż w alkoholu. Przed dodaniem do moczu odczynnik trzeba silnie wstrząsać; 2) moczu mętnego, zwłaszcza zawierającego duży osad ceglasty, nie należy przesączać, gdyż osad porywa z sobą znaczną ilość urobiliny. Taki mocz trzeba silnie wstrząsnąć przed dodaniem do odczynnika; 3) fluorescencji, pomimo obecności urobiliny nie uzyskuje się w moczu o bardzo kwaśnym odczynie. Przed wykonywaniem odczynu do takiego moczu trzeba dodać amoniaku aż do odczynu słabo kwaśnego lub słabo zasadowego 4) mocz żółtaczkowy można badać bezpośrednio na odczyn Schlesingera. Tylko mocze zawierające bardzo dużo barwników żółciowych wymagają uprzedniego usunięcia tych barwników. [przypisy: isko żyrardów, dicloberl retard alkohol, poczta ramsat ]

Powiązane tematy z artykułem: dicloberl retard alkohol isko żyrardów poczta ramsat